Η Εταιρεία μας


   

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Η Εταιρεία μας ξεκίνησε ως ατομική επιχείρηση από τον Άγγελο - Βύρων Αρναούτη, στις αρχές της δεκαετίας του ΄50, με σκοπό την εισαγωγή και διακίνηση προϊόντων από το εξωτερικό.

Το 1953, οι Αμερικανικές εταιρείες «DADE» και «JEWETT REFRIGERATORS» έκαναν τα πρώτα τους επιτυχημένα βήματα στις Αιμοδοσίες των Ελληνικών Νοσοκομείων, αντιπροσωπευόμενες αποκλειστικά από την εταιρεία μας, η οποία έτσι ξεκίνησε την μακρόχρονη σχέση της με την διάγνωση και τα αντίστοιχα εργαστήρια.

Το 1963 μετατράπηκε σε εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ και ΣΙΑ Ε.Π.Ε.», καθοδηγούμενη από την σύζυγο του Άγγελου -Βύρωνα, την Αλίκη Αρναούτη και επεκτάθηκε σε νέους χώρους όπως αυτός του ποιοτικού ελέγχου προϊόντων σε Φαρμακευτικές Βιομηχανίες και Παραγωγής Τροφίμων. Επιπλέον, επεκτάθηκε σε Πανεπιστήμια, Ιδιωτικά Εργαστήρια και Ιδιωτικά Νοσοκομεία.

Η σημερινή της μορφή, υπό την επωνυμία «ΠΑΥΛΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΑΕ.», σχηματίστηκε το 1986 από τον Παύλο Α.Β. Αρναούτη, ο οποίος έχοντας μία πολυετή εμπειρία στον χώρο, εργαζόμενος από το 1975 ως Διευθυντής Πωλήσεων και Marketing, την καθιέρωσε στον χώρο του εμπορίου διαγνωστικών αντιδραστηρίων, αναλωσίμων και σχετικών μηχανημάτων.

Το 2017, Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας αναλαμβάνει ο Άγγελος - Βύρων Αρναούτης, υιός του Παύλου Αρναούτη, ο οποίος παραμένει Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Δραστηριοποιούμαστε στην εισαγωγή, εμπορία και διανομή Εργαστηριακών Διαγνωστικών Αντιδραστηρίων, Αναλωσίμων και σχετικών Οργάνων καθώς και το marketing των παραπάνω, καλύπτοντας την Ελληνική καθώς και την Κυπριακή αγορά.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Το χαρτοφυλάκιο μας περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα In Vitro Διαγνωστικών Ιατροτεχνολογικών προϊόντων, αντιδραστηρίων ποιοτικού ελέγχου τροφίμων, φαρμάκων και περιβαλλοντικών δειγμάτων, αντιδραστηρίων Εσωτερικού Ποιοτικού Ελέγχου και Προτύπων. Επιπλέον, διαθέτουμε, όπου απαιτείται, τους συνοδούς Εργαστηριακούς Αναλυτές και τα αντίστοιχα αναλώσιμα.

Για να υποστηρίξουμε τους συνεργάτες μας, στην προσπάθειά τους να εξασφαλίσουν την ποιότητα των παρεχόμενων εργαστηριακών αποτελεσμάτων, παρέχουμε ένα ευρύ φάσμα Προγραμμάτων Εξωτερικού Ποιοτικού Ελέγχου.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Διατηρούμε ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας πιστοποιημένο σύμφωνα με τα Πρότυπα ISO 9001:2015 και ISO 13485:2016, καθώς και με την Υπουργική Απόφαση 1348/04.